Det Flyvende Teater
headquarters: Passagerterminalen 10, 7190 Billund (DK)
art: c/o Bygningen, ved Anlæget 14 B,  7100 Vejle (DK)
VAT nr: DK41798246 
mail: info@detflyvendeteater.dk
contact: +45 24466156